Nejčastěji kladené otázky

Otázka 1:

Není větrání oknem zdravější?

Odpověď: Oknem přichází stejně čistý vzduch jako přes ventilační zařízení. Rozdíly obou způsobů větrání:

  • – Větrání oknem Studený vzduch (nepohodlné, průvan – nebezpečí ochlazování) Nárazový intenzivní přívod vzduchu (průvan) Vzduch znečištěný prachem Nebezpečí alergických problémů(pyl) Pronikání hluku skrz otevřená okna Absence kontinuálního odvodu vlhkosti; nebezpečí vzniku plísní Květiny musí být odstraněny z parapetu Nebezpečí poškození otevřených oken (např. větrem) vs.
  • – Kontrolované větrání (vzduchotechnická jednotka) Ohřátý vzduch(teplý vzduch vzbuzující pohodu bydlení) Kontrolované v menším množství (bez průvanu) Filtrovaný vzduch Bez alergických problémů – pyl je odfiltrován Bez hlukového zatížení – větráníse zavřenými okny – kontrolované Kontinuální odvod vlhkosti Květiny mohou zůstat v okně Bez nebezpečí poškození oken

Otázka 2:

Jaký je hlavní rozdíl mezi protiproudým výměníkem tepla firmy Paul a výměníky jiných výrobců?

Odpověď: Základním komponentem rekuperátoru je výměník tepla – zde vězí zásadní rozdíl mezi produkty firmy Paul a obdobnými zařízeními jiných výrobců

  • Standardní zařízení Deskový výměník tepla (již přes 50 let!), s účinností = 60 – 70 % Křížový souproudý princip Křížový protiproudý princip Proudění mezi deskami Přenos tepla ve dvou směrech Plocha výmě níku tepla 7 m² = 60 % – 70 % vs.
  • Nový princip Nový kanálový výměník tepla s účinností = 90 – 99 % (v současnosti světová špička) se čtyřmi novými principy Kanálový protiproudý princip Proudění kanály: Transposrt tepla ve čtyřech směrech Zdvojnásobení teplosměnných ploch Typ zařízení: thermos 60 m², multi 17 m²

Otázka 3:

Vzniká v bytě provozem vzduchotechniky průvan?

Odpověď: Ne, čerstvý, teplý vzduch je přiváděn pouze v omezeném množství, jež postačuje potřebě větrání bytu (w 0,1 m/s) – tedy odlišně než při větrání okny, kdy: – byt je větrán pouze krátkou dobu velkým množstvím (studeného) vzduchu – diskontinuelní větrání je pouze náhradním řešením pro zajištění dodávky čerstvého vzduchu potřebného pro pobyt lidí

Otázka 4:

Jak proudí vzduch do bytu?

Odpověď: Čerstvý vzduch je přiváděn trubkami Ø 100 nebo Ø 125), nebo plochými kanály (110 x 54, nebo 205 x 60) do pobytových prostor (ložnice,obývací pokoj,dětský pokoj,pracovna). Z okruhu čerstvého vzduchu je vzduch odtahován přes vnitřní dveře (bez těsnění a prahů s mezerami u podlahy 1 – 2 cm) do prostorů s použitým vzduchem (kuchyň, koupelna, WC). Transport čerstvého vzduchu i odtah použitého vzduchu zajišťují ventilátory umístěné většinou ve větrací jednotce.

Otázka 5:

Může se rekuperační jednotka využít v létě i k chlazení?

Odpověď: Ano, s využitím zemního výměníku tepla (viz.otázka 16)

Otázka 6:

Vzniká hluk od ventilátorů a při proudění vzduchovými kanály (potrubím), jakož i ve vzduchových výústkách?

Odpověď: Hluk ventilátorů je do značné míry pohlcován výměníky tepla a dvěma tlumiči hluku (čerstvý vzduch, odpadní vzduch). V kanálech (potrubích) by měla být dodržena rychlost proudění vzduchu w ≤ 3m/s.(v páteřním rozvodu) a w ≤ 1,5 m/s (ve vedlejších větvích). Právě tak je nutné dbát na to, aby nebylo překročeno přípustné množství vzduchu na výústkách. Dodržení výstupní rychlosti w ≤ 1,5m/s odpovídá V 50 m³/h.

Otázka 7:

Jaký je poměr provozních nákladů (elektřina pro pohon ventilátorů) k výtěžku tepla?

Odpověď: Příklad pro jednotku thermos (typ WRG-90-thermos 200 DC): poměr náklady / výnosy – cca 1 / 22 Příklad pro jednotku multi: poměr náklady / výnosy – cca 1 / 9 až 1 / 13

Otázka 8 :

Kde můžeme větrací jednotku s rekuperací umístit?

Odpověď:

  • Sklep (např.kotelna, hobby místnost)
  • Půda (podstřešní prostor), toto umístění je však nepříznivé kvůli nižší teplotě okolí a případnému přenosu hluku do blízké ložnice.
  • Hospodářské příslušenství (technická místnost). Přístroj by neměl být přišroubován na stěně (na konzolách) zejména u dřevěných sloupkových konstrukcí. Možnost přenosu chvění stěnovou konstrukcí!

Otázka 9:

Jak se vyvarovat přenosu zvuku mezi místnostmi přes vzduchové kanály a potrubí (telefonie)?

Odpověď: Zabudovaným mezi tlumičem hluku a rozvětveným paralelním vedením rour.

Otázka 10:

Musejí být odvětrávány všechny místnosti současně, nebo lze větrání přepínat v určitých časech , např. ve dne v obytné místnosti, v noci ložnice?

Odpověď: Je to možné při odpovídajícím zadání při objednávce projektu. Pro přepínání je zabudována třícestná motorická představná klapka.

Otázka 11:

Nebude vzduch v zimě při trvalém větráním příliš suchý?

Odpověď: Stupňovou regulací ventilátoru (zima/léto předprogramováno), lze množství vzduchu regulovat: Při minusových teplotách vnějšího vzduchu a tím i malého obsahu vodních par čerstvého vzduchu – nižší stupeň ventilátoru (60% výkonu ventilátoru nastavitelné na ovládacím panelu jednotky). Při vyšších teplotách vnějšího vzduchu větrat s větším objemem vzduchu. Zvlhčování vzduchu v místnosti pomocí obvyklého odpařovač vody a zelené rostliny. Zabránění silnému dohřátí přiváděného vzduchu – při t Clze očekávat pyrolýzu prachu (tepelný>60o rozklad), což vede k vysychání nosní sliznice, Praktická měření (EFH 150m2, 150 m3/h, 0oC venkovní teplota) a výpočty s 10 ..15 l/d odpaření udávají jednotně hodnoty asi 40% vlhkosti vzduchu v místnosti, které se řadí do rozmezí pohody (útulnosti) 40…60%, Při větrání v zimě je vždy i při větrání oknem přiváděn sušší venkovní vzduch do místnosti.

Otázka 12:

Není v ložnici příliš teplo větráním ohřátým čerstvým vzduchem?

Odpověď: Teplota čerstvého vzduchu činí asi 18oC(při průměrné teplotě v obytné místnosti 20 oC). Topení by mělo být v ložnici přiškrceno, nebo odstaveno. Tím se sníží teplota v ložnici. Ztrátami tepla přenosem (stěnami,nebo okny) klesne teplota v místnosti pod 18oC. Nedosáhne li se požadovaného chladu v místnosti při spaní – vyvětrat chvíli oknem.

Otázka 13:

Může být větrací zařízení trvale v provozu, nebo je výhodnější jej užívat v časově omezeném provozu ?

Odpověď: Trvalé větrání je výhodnější: K průběžnému odstraňování pachů (textilie, nábytek) Pro vysoušení nově postaveného domu (zděné stavby) K odstranění rizika tvorby plísní při vysoké vlhkosti V případě potřeby může být zařízení stupňovou regulací ventilátoru vypnuto,nebo silně přiškrceno v určitých denních časech (např. 10,00 – 15.00). Touto automaticky ovládanou stupňovou regulací ventilátorů může být už tak nízká spotřeba proudu dále snížena.

Otázka 14:

Jak vysoká je úspora nákladů na vytápění?

Odpověď: 30 – 50 %

Otázka 15:

Je možné použití ventilátorů na stejnosměrný proud, které šetří energii?

Odpověď: Ano, spotřeba proudu u WRG-90-thermos 200 DC ca. 2 x 18 až 23 W (130 – 150 m3/h, ). U přístroje typu WRG-90-Multi 100 DC je to 2 x 12 až 30 W (70 – 130 m3/h)

Otázka 16:

Je možno doporučit zemní výměník tepla?

Odpověď: Ano, zemní výměník tepla je 35 – 45 m dlouhá HD plastová trubka DN 150 nebo 200 (většinou červená), nebo kabelová chránička 150 mm položená nejméně 1 m hluboko v zemi se sklonem 2%. Položení dvou paralelních trubek DN 150, 20 m dlouhých je výhodnější. Zemní výměník tepla předehřeje čerstvý vzduch např. z -10 oC na +2 oC,tzn. čerstvý vzduch se dostane s teplotou +2oC do rekuperačného výměníku, tzn. využítí zemního tepla. – při použití zemního výměníku nebude do tepelného výměníku téměř nikdy přiváděn vzduch s mínusovou teplotou, takže téměř nikdy nebude nutno využít zařízení pro odmrazování výměníku – v letním období slouží zemní výměník ochlazování přívodního vzduchu. Teplota venkovního vzduchu se sníží z 30°C na cca 20°C. Při tom vznikne kondenzát, který stéká vyspádovaným potrubím a je odváděn přes sifon do kanalizace.

Otázka 17:

Zašpiní se vzduchové kanály v průběhu doby používání?

Odpověď: Jen nepatrně, odváděný vzduch je filtrován na sacím ventilu (kuchyň, koupelna), právě tak jako i vstupující čerstvý vzduch (v zařízení WRG a na před-filtru). Přesto by mělo být uvažováno s čistícími otvory.Čištění mechanicky kartáčem na ohebné dlouhé tyči, nebo pomocí hadice na stlačený vzduch (speciální tryska) pro povlakované flexi-potrubí a pro plastové ploché kanály. Čištění vzduchových kanálů je ve Švédsku předepsáno: v obytných domech každých 9 roků.

Otázka 18:

V jaké periodě je nutno čistit filtry talířových odsávacích ventilů odváděného vzduchu?

Odpověď: Filtry u odsávacích ventilů odváděného vzduchu je nutno čistit každých 2-6 měsíců, ( saponát). Tato filtrační rohož se dá vyčistit až 4x – nový filtr se dostane na trhu se stavebninami nebo u fy PAUL s.r.o.

Otázka 19:

Jak často musí být měněny filtry ve větrací jednotce s rekuperací tepla?

Odpověď: Všechny za 2-6 měsíců. Ukazatel výměny filtrů (údaj na ovládacím panelu) ukazuje, kdy je nutno filtr vyměnit. Dobu provoz filtrů lze změnit na ovládacím panelu podle užitných zkušenosti, (stupeň zašpinění). 2 filtry v zařízení (čerstvý vzduch, odváděný vzduch) musí být po uplynutí této doby vyměněny. První kontrola po 3 měsících. Výměna filtrů podle změřeného rozdílu tlaku na filtru se nedoporučuje. Rozhodující pro dobrou kvalitu vzduchu je co nejkratší doba provozu zařízení se znečištěnými filtry. Filtry jsou dodávány firmou Paul. Větrací zařízení by mělo běžet pokud možno celoročně. Aby bylo zaručeno mikrobiologicky bezvadné filtrování vzduchu ( filtry při přítomnosti vzduchu bez pohybu by mohly vyvolat event. růst mikrobů na povrchu filtru) Pokud by bylo zařízení odpojeno na delší dobu, pak je nutno filtr vyměnit.

Otázka 20:

Dodávají se pylové filtry?

Odpověď: Ano, F8 třída filtru na přání, nutno zakroužkovat na objednávkovém formuláři. Pylové filtry se doporučuje používat pouze v době polétavých pylů. Filtr F8 je však výhodný i pro snížení podílu jemných částic prachu v přiváděném vzduchu.

Otázka 21:

Vznikají ve větracím zařízení bakterie?

Odpověď: Ne, protože se jedná o zařízení pro přívod čerstvého vzduchu a ne o klimatizační zařízení s provozem cirkulujícího vzduchu, kde při špatné údržbě filtrů mohou vzniknout problémy s bakteriemi. Vstupní proudící vzduch je filtrován a je suchý – relativní vlhkost vzduchu klesá dokonce zahříváním čerstvého vzduchu ve výměníku tepla- tím nevzniká žádné nebezpečí znečištění bakteriemi. Firma Paul dodává před-filtr (typ E a typ Z) s antibakteriální filtrační rohoží. Odpadní vzduch je důsledně odváděn směrem ven a přitom dokonale oddělen od čerstvého vzduchu, ve výměníku tepla je zchlazen – špatný vzduch je odváděn ven – teplo zůstává v domě. Tlakové poměry ve výměníku tepla firmy Paul (proti jiným výrobcům) jsou dimenzovány tak, že žádný odpadní vzduch se nemůže dostat do proudu čerstvého vzduchu (tlak čerstvého vzduchu je vyšší než tlak odpadního vzduchu).

Otázka 22:

Je u větracího zařízení možná podpora vytápění?

Odpověď: Ohřátý čerstvý vzduch (asi 18 oC) může být dohříván (t ≤ 50 oC kvůli pyrolyze prachu) pomocí: – elektrického topného registru nebo – teplovodního registru. Vytápění domu v zimě jen pomocí rekuperační větrací jednotky pro čerstvý vzduch je ale možné jen u pasivních domů.

Otázka 23:

Může si investor instalovat větrací zařízení svépomocí?

Odpověď: Z příslušného návodu výrobce nebo montážní firmy (projektová dokumentace) je to možné. Firma Paul provádí k tomu školení. Prosím dotažte se na termín. Po montáži je nutné zregulování systému. K tomu je nutné změřit pomocí enenometru průtočná množství vzduchu na jednotlivých výústkách a talířových ventilech a tyto elementy příslušně nastavit. Potřebné údaje pro nastavě jsou u firmy Paul Wärmerückgewinnung GmbH k dispozici na vyžádání.

Otázka 24:

Může být sušička prádla napojena do systému opotřebeného vzduchu větracího zařízení?

Odpověď: Ano, při dobrém odlučování nitek v sušičce.

Otázka 25:

Může být napojen do systému kuchyňský odsavač par (digestoř)?

Odpověď: Pro ochranu rekuperačního výměníku před znečištěním (tuky) není dobré počítat s připojením digestoře na větrací systém se zpětným získáváním tepla. Zdůvodnění: – Obyčejná digestoř je vybavena ventilátorem s V = 300 až 600 m³/h. Při této rychlosti vzduchu je tukový filtr i ostatní filtry méně účinné – výměník tepla se bude zanášet usazeninami tuků a jeho účinnost bude klesat – musel by být častěji čištěn. – Vysoká rychlost vzduchu ventilátorem digestoře zmenšuje účinnost rekuperace tepla během provozu digestoře, protože výměník tepla není dimenzován na tak vysoký průchod vzduchu. – vysoké množství vzduchu dodané ventilátorem digestoře přiváděné do okruhu odpadního vzduchu by mohlo částečně zase unikat v koupelně a na WC (zápachy z kuchyně). Řešení: – Vlhký vzduch s obsahem vodních par odsávat do okruhu cirkulačního vzduchu! – Kuchyňské páry dopravovat do větrací jednotky odděleně a odsávací ventil opatřit filtrem

Otázka 26:

Mohou být pomocí větracích jednotek s rekuperací tepla odvětrávány i bytové domy?

Odpověď: Ano – pomocí malého multi-přístroje (výměník tepla, 2 ventilátory, 2 filtry), který může být umístěn ve/na skříni v kuchyni, v nábytku koupelny nebo v mezistropu nebo ve zdravotní šachtici. Vodorovná poloha je výhodná – lepší odtok kondensátu a tím vyšší účinnost. Při zabudování 2 centrálních vedení vzduchu ( odvětrávaný vzduch a vnější vzduch) může být v bytových domech upuštěno od 2 ventilátorů u zařízení (multi solo = jen výměník tepla). 2 ventilátory se při tom umístí na podlaze půdy nebo ve sklepě (pro všechny byty domu s více rodinami). Kromě toho může být pro zařízení k získávání zpětného tepla pro všechny byty domu s více rodinami) nabídnuta kompletní ústředna větrání: a) přístroj campus (600 m3/h) b) systém rotor (1.500 až 150.000 m3/h). Prosím vyžádejte si speciální podklady pro různorodé možnosti řešení k odvětrávání domů s více rodinami u fy. Paul Wärmerückgewinnung GmbH

Otázka 27:

Kde lze použít rekuperační výměník tepla?

Odpověď: Pro zpětné získávání tepla při větrání budov. Oblasti použití zařízení pro zpětné získávání tepla: Obytné budovy, Nemocnice, Lékařské ordinace, Kancelářské budovy, Obchodní domy, Čekárny, Školy, Divadla, Mateřské školy, Koncertní sály, Jízdárny, Kinosály, Knihovny, Zahradnictví, Sušící zařízení (průmyslová), Velkoprostorové kuchyně, Restaurace, Kryté bazény, Tělocvičny, Nádražní haly, Záchody, Ubytovny, Stáje, Vysoušecí zařízení pro novostavby, Elektromobily Garáže, Průmyslové objekty, Výrobní haly, Skladové haly

Otázka 28:

Existují možnosti použití větracích jednotek s rekuperací tepla s vysokou účinností i pro vyšší průtočné objemy vzduchu?

Odpověď: Pro průtočné objemy do V = 600 m³/h je vhodná jednotka typu campus. U této jednotky se dosahuje tepelné účinnosti 90%. Kromě toho je nabízen systém s použitím rotačního regenerativní výměníku tepla s účinností přibližně 80% při V = 1.500 až 150.000 m3/h.

Comments are closed