Rekuperace Paul

Rekuperační jednotka PAUL – větrání s nejvyšším efektem

Rekuperační jednotka je zařízením, které musí trvale zajistit potřebnou výměnu vzduchu – větrání v pobytových prostorech. Musí pracovat spolehlivě, s velkou účinností, tiše a levně. Účinnost je základní charakteristikou pro výměník použitý v jakékoli rekuperační jednotce.
Rekuperační jednotka musí zajistit, aby v jejím výměníku předal vzduch odváděný z vnitřního prostoru domu, bytu nebo kanceláře co největší množství své tepelné energie studenému čerstvému vzduchu přiváděnému z venku. Uživatel by ve vlastní zájmu měl volit rekuperační jednotky, jejichž výměník dosahuje účinnosti minimálně 80%. Zde se ovšem nelze spolehnout jen na tvrzení obchodníka, který rekuperační jednotky prodává, ale na certifikát akreditované zkušebny, která výměník odborně změřila. Výměník v každé rekuperační jednotky PAUL dosahuje účinnosti 80 – 93%. Patří tak mezi výměníky rekuperace s nejvyšší účinností. Je to dáno konstrukcí výměníku.
Výměník rekuperační jednotky PAUL je čistě protiproudým výměníkem, kde vzduch proudí kanálky, které v řezu tvoří šachovnicovou strukturu. Tak je zajištěno, že má výměník největší možnou teplosměnnou plochu. Díky této velké ploše předává během větrání teplý vzduch ve výměníku studenému vzduchu největší množství své energie a rekuperace tak dosahuje velmi vysoké účinnosti! Výměník PAUL – jeho řešení je chráněno patentem registrovaným pro celou Evropu.
Výměník v rekuperační jednotce je stejně důležitý jako motor v autě, kde vytváří potřebný výkon! Podle typu výměníku bude dána úroveň větrání a velikost dosažené úspory energie. Druhou zásadně důležitou vlastností, kterou musí rekuperační jednotka splňovat, aby větrání mohlo splnit svoji důležitou funkci je nízká hlučnost jednotky.
V tepelně izolovaném domě se uživatel zvukově „odpojí“ od hluku venku. V ten okamžik je pak každý hluk uvnitř vnímán jako rušivý (hlavně v noci)! Pro dům, ale i pro jeho uživatele, je velmi výhodné, jestliže rekuperace funguje po celý den i noc! Protoje důležité, aby hlučnost jednotky v nastaveném režimu nepřekročila 35 – 40 dB. Každá rekuperační jednotka PAUL tento limit splňuje.
Posledním, a to velmi důležitým kritériem při výběru rekuperace je příkon rekuperační jednotky. Při maximální intenzitě větrání nesmí příkon rekuperační jednotky překročit 120 W. I tento parametr každá rekuperační jednotka PAUL určená pro větrání splňuje!

Největší autorizovaný prodejce rekuperace Paul: firmy Rosa In a Rekuperace Čermák

Comments are closed