Rekuperace tepla

Rekuperace – zdravé a úsporné bydlení

Jistě již každý ví, že tepelně izolované domy bez větrání nelze obývat bez společnosti pachu, vlhka, plísní, hub, radonu a dalších škodlivin. Bohužel ještě řada lidí si nechce připustit, že za správné větrání zaplatí penězi, ale za život ve špatném prostředí zaplatí zdravím!!!

Pojďme si krátce projít princip větrání se zpětným ziskem tepla – rekuperací. Každý, kdo dnes uvažuje o stavbě domu hledí na několik faktorů

  1. Jak postavit levně
  2. Jak zaplatit co nejméně za energii potřebnou na vytvoření tepelné pohody
  3. Jak postavit dům, aby měl co nejvyšší užitnou hodnotu

Naším cílem je zabývat se úsporou energie. Jestliže jste si vybrali dům s malou tepelnou ztrátou, pak je tento dům dobře chráněn před únikem tepla z domu. Vnitřní prostředí v takovém domě je využíváno, ale tím i z hlediska vnitřního vzduchu znehodnocováno : vaříme, koupeme se, dýcháme, chodí k nám návštěvy a desítky dalších akcí, kdy se do vzduchu dostávají pachy a vlhkost. Větrání okny v těchto domech je nesmyslné plýtvání – není možné zajistit dostatečnou výměnu vzduchu a i kdybychom to zkusili – uteče nám okny i velká část draze zaplaceného tepla. Řešením je rekuperace, tedy větrání se zpětným ziskem tepla.

Co se v domě s rekuperací děje, projděme to s pomocí obrázku:

Rekuperace tepla

Do domu je nasáván čerstvý, třeba mrazivý vzduch. Nasávání se děje přes potrubí spočtené délky uložené podle projektu ve správné hloubce. Mluvíme o zemním výměníku tepla (ZVT). Projektant navrhne podle druhu podloží takové uložení potrubí, které zajistí, že vzduch nasátý venku se zde ohřeje jen díky tepelné energii uložené trvale v zemi na teplotu , která je potřebná pro další cestu výměníkem v rekuperační jednotce ( na našem obrázku se vzduch o vstupní teplotě -15°C ohřál cestou v potrubí na 0°C).

Rekuperace tepla

Rekuperace je v domě zajištěna jednak rekuperační jednotkou a dále sítí vzduchovodů, kterou musí navrhnout projektant. Cílem je, aby byl celý dům a každý jeho kout rovnoměrně větrán a tím bylo dokonale zabráněno vzniku plísní a zbavení se pachů.

Rekuperace tepla

Proto se z místností, kde pachy a vlhko nejčastěji vznikají (např kuchyně, WC, koupelna, šatna…) vzduch odvádí – to zajišťuje rekuperační jednotka. Tento „použitý“ vzduch nasycený pachy a vlhkostí se vede do rekuperační jednotky (na obrázku červené šipky). Vzduch vstoupí do výměníku rekuperační jednotky. Jeho teplota je stejná jako teplota místnosti, v našem případě 20°C. Prochází kanálky výměníku rekuperační jednotky. Naproti němu vstupuje studený vzduch přivedený zvenčí. Tyto „dva vzduchy“ se nesmí (!!!) nikdy smíchat a přitom se musí setkat v co největší ploše, abychom využily fyzikálních zákonů, kdy teplejší předmět předává vždy svou energii chladnějšímu. To jaké množství tepla se ve výměníku předá z teplejšího vzduchu chladnějšímu je nejdůležitější ukazatel pro hodnocení rekuperace. Jde o účinnost rekuperační jednotky. Každý kdo uvažuje o rekuperaci by se měl podle tohoto ukazatele rozhodovat! Firma PAUL je výrobcem rekuperačních jednotek s nejvyšší dosažitelnou účinností v Evropě.

Rekuperace tepla

Výsledkem je, že venkovní vzduch, který měl na počátku teplotu -15°C se díky účinnosti výměníku jednotky PAUL ohřeje na 18°C, aniž bychom do něj vložili jakoukoli energii na jeho ohřev! Tento čerstvý, ničím nekontaminovaný vzduch (na našem obrázku modré šipky) je pak sítí vzduchovodů rozveden po domě. K jeho ohřátí na požadovanou teplotu (v našem případě 20°C) pak potřebujeme velmi málo energie. Tím získáme dokonale vyvětraný pobytový prostor s minimální potřebou energie na jeho ohřev.

Použitý vzduch se všemi pachy pak odchází mimo dům, vlhkost v něm obsažená z větší části kondenzuje ve výměníku, zbytek odchází také mimo dům. Zkondenzovaná vlhkost odtéká samostatným potrubím z výměníku zpravidla do kanalizace.

 

Comments are closed